สหกรณ์อุตสาหกรรมเครื่องเขินคิชู

ความงดงามแบบดั้งเดิมในชีวิตประจำวัน

เครื่องเขินคิชู

เลื่อน

เครื่องเขินคิชูเกิดจากการผสมผสานกันระหว่างถ้วยชามที่เรียบง่ายของช่างแปรรูปไม้กับเนโกโระนูริที่ต้องใช้เทคนิคระดับสูง
ในเว็บไซต์นี้ เราจะแนะนำเสน่ห์อันน่าดึงดูดใจของ “เครื่องเขินคิชู” ซึ่งเป็นงานศิลปหัตถกรรมดั้งเดิมให้ได้รู้จักกัน